Đà Nẵng phát triển công nghiệp công nghệ cao làm 'đòn bẩy' cho nền kinh tế

Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, cụm công nghiệp dựa trên chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Ngành công nghiệp công nghệ cao là một trong ba trụ cột trong phát triển kinh tế của thành phố.
Để đáp ứng các mục tiêu, định hướng đã đề ra, Ban quản lý tích cực thúc đẩy tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng trên toàn bộ diện tích khu công nghệ cao - giai đoạn III, tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao theo hướng đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển, sáng tạo, khởi nghiệp. Ban quản lý cũng sẽ rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai, sử dụng không đúng mục đích trong các Khu công nghiệp Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng để bố trí cho các nhà đầu tư có tiềm năng.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/da-nang-phat-trien-cong-nghiep-cong-nghe-cao-lam-don-bay-cho-nen-kinh-te-202421214616727.htm

3 Likes