DAH chôn vốn bán sạch

Làm ăn có lãi mà giá không bằng JVC. Bán thôi.

Qua JVC cho khoẻ. DAH lởm quá.

ôm ceo ngon thì bán đúng chân sóng, bảo múc lại thì k dám múc, đi múc IDI… sập chết. rồi quay qua DAH múc 11 nó về 10, mãi mới lên đc 1 tý lại táng đi qua JVC. Tội quá, ăn thì ăn 1 mẩu, chết thì chết to, con ngon nhất thì bán chân sóng. Bỏ chứng cháo đi đc rồi

Đu JVC cho khỏe.

khỏe à, nhìn dah kìa

Xúc cho tím tái.

Nói chung cãi thiên thời chết là đúng.

Bán hết DAH.

Đéo bỏ. JVC cho tím tái người luôn. DAH thì tím lịm.