Đại biểu Quốc hội nghẹn ngào khi phản hồi phần trả lời của Chánh án TAND tối cao

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy tiếp tục tranh luận với Chánh án TAND tối cao về hai vụ án liên quan Vũ "nhôm" và cựu Chủ tịch Đà Nẵng. Quốc hội tiếp tục thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Bà Thúy nhắc lại ý kiến đã nêu sáng 20/11 về 2 vụ án liên quan đất đai xảy ra tại TP. Đà Nẵng trong các năm 2010,2011. Bà Thúy nhận định cả hai vụ không thống nhất trong cách xác định trị giá thiệt hại tài sản. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, nếu hai vụ án đó có vấn đề, việc xem xét cần theo đúng thủ tục, trình tự. Toàn dân đều có quyền phát hiện, kiến nghị, nhưng việc kiến nghị cần theo đúng quy trình, thủ tục.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/dai-bieu-quoc-hoi-nghen-ngao-khi-phan-hoi-phan-tra-loi-cua-chanh-an-tand-toi-cao-287092.html