Đại biểu Quốc hội: Vẫn còn "lọt lưới những con cá to" trốn khỏi đất nước

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho biết rằng các vụ án tham nhũng lớn, đối tượng cầm đầu đã bị ngăn chặn kịp thời, nhưng vẫn còn "lọt lưới những con cá to" trốn khỏi đất nước. Ông cũng nêu ra các vụ việc phức tạp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm như vụ án Vạn Thịnh Phát.
Ông cũng nêu ra các vụ việc thể hiện sự phức tạp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm như vụ án Vạn Thịnh Phát.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/dai-bieu-quoc-hoi-van-con-lot-luoi-nhung-con-ca-to-tron-khoi-dat-nuoc-287002.html