Đãi Cát tìm Vàng 🧈

@Jean.2007 vâyj hnay điểm gia tăng à bác. Em mới mua ít giá 13.75

Năng lượng xanh: tương lai của Thế giới!


:joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy:

Đúng bài là vậy!

Ai có VOS có thể chốt được rồi! Chờ chỉnh xem xét sau!

1 Likes

FPT sau chia lại tăng!

Dòng công nghệ fpt, viettel đang được thổi phồng quá mức giống như bong bóng dotcom trực chờ ngày vỡ trong đó dòng bđs thì lại bị định giá quá thấp, dòng tiền thông minh sẽ biết đầu tư vào đâu cho lợi nhuận tốt nhất

VIX có biến :smiley:

Dòng chứng theo đà phiên hôm qua

tuần trước thằng đầu bò Vui nó xả HCM vào thống đệ kìa :joy: :joy: :joy: :joy: :face_vomiting:
image

Thống bán VIX thì VIX bay :smiley:

ý trời… cưỡng ép cũng ko đc. :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: hệ sinh thái a mượt lên có 1 mã… múc nhiều a mà đi thống cũng theo a luôn

VIX có thể đu kiếm chút cháo!

1 Likes

FPT chắc chắn lên giá trước chia: khoảng 150

Con Mụ Già lên rồi kìa @maivang :smiley:

1 Likes

HU4 bác

FPT sắp tím rồi

Thanh khoản thấp quá ko chơi!

cp anh là luôn ngon

Biết hết :smiley: