Đại lý bán lẻ xăng dầu được phép lấy hàng tối đa ba nguồn

Nghị định 80 có hiệu lực từ ngày 17/ 11 cho phép đại lý bán lẻ xăng dầu lấy hàng từ ba thương nhân phân phối hoặc đầu mối kinh doanh xăng dầu, thay vì một nguồn như quy định cũ. Đại lý bán lẻ xăng dầu phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân phân phối hoặc đầu mối kinh doanh xăng dầu và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó. Việc đa dạng nguồn cung cho các đại lý bán lẻ xăng dầu được kỳ vọng giảm áp lực cho hệ thống này. Các doanh nghiệp bán lẻ đã gửi đơn kiến nghị Chính phủ về những bất cập trong kinh doanh xăng dầu, gây chèn ép về mức chiết khấu và chi phí vận chuyển.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/dai-ly-ban-le-xang-dau-duoc-phep-lay-hang-toi-da-ba-nguon-20231119154837388.htm