Đại sóng P. quý 2. bất chấp index chỉnh

vận năm nay kim. hành thủy lên ngôi. khí - dầu - thủy sản. ae chú ý.
oil lên 180. gas lên 15.600
cơ hội nhóm P sau bao năm chìm trong downtrend khởi nghĩa.
may nhờ có P. cân NAV. mà ae sướng…

chuan

Cụ lại chơi cả phong thủy ngũ hành vào ck à : ))

mình áp 2 năm nay rồi. cứ vậy chiến thôi. tổng hợp với mms . h phải dùng cả âm mưu và dương mưu mới dc