Đại sứ "mách" doanh nhân đường ra biển lớn

Trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục khó khăn, các nhà ngoại giao đã đánh giá thực chất các cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp, từ đó, có các giải pháp giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư, tận dụng các xu hướng mới, mở ra các ngành lĩnh vực mới. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho biết triển vọng kinh tế thế giới không mấy khả quan, dự báo chỉ phục hồi nhẹ vào năm 2024. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang chứng kiến những xu hướng phát triển mới mà tất cả các quốc gia, địa phương, doanh nghiệp trên toàn cầu đang phải thích ứng mạnh mẽ. Doanh nghiệp Mỹ thường ưu tiên cao sự ổn định, theo dõi sát và nhạy bén về chính trị. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp Mỹ quan tâm vào các lĩnh vực mới nổi như năng lượng tái tạo, chất bán dẫn, năng lượng xanh... Các doanh nghiệp Mỹ thường có xu hướng hợp tác, đi cùng nhau để cùng tạo một quần thể hệ sinh thái hoàn chỉnh, thuận lợi về cơ sở hạ tầng, logistics, nguồn nhân lực, năng lượng, phong phú, ổn định.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/dai-su-mach-doanh-nhan-duong-ra-bien-lon-196240211201733143.htm

4 Likes