Đại tiệc lại bắt đầu

Hội ngộ dồi chia ly cuộc đời vẫn thế… :+1: :tumbler_glass:
hoa-bang-lang-tim

11 Likes
1 Likes

HNG còn ko sàn nổi…haizzza

4 Likes
1 Likes

Báo cáo anh Cá sáng e với con em em rang T0 nghe vẻ ổn, hiện đã đang đứng đợi ở gốc xà lách số 4 ạ. Em cám ơn

1 Likes

:joy: :+1: :beers: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover:

:smiley: đại tiệc bắt đầu nhưng k nhặt mã lởm

4 Likes

Chỉ dám mong T0 cho về bờ thôi anh ạ :smiley: biết làm sao

1 Likes

ko có cp xấu…quan trọng là điểm mua (điểm G) :joy:

3 Likes

Về bờ là em bán hết, đi chơi :rofl:

3 Likes

về bờ ;là mừng nhắm dồi…HP giản dị mà em :joy:

1 Likes

MHX . 30% nào

1 Likes

Về bờ ace nghỉ ngơi , cho các con bạc già đánh , lên núi quy ẩn nhìn xuống xem chiến sự

2 Likes

Bác đừng đùa cháu, nhà cháu yếu tim.
Hà Nội mùa này đang đẹp đi cafe, lang thang các chỗ cũng hay :four_leaf_clover: :four_leaf_clover:

1 Likes

30 % cũng ổn em nhể :grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

Vâng gỡ gạc tí ta lại đợi 1200 a nhỉ

1 Likes

1200 thì lại 50%…năm Dần đành phải rình mồi vậy…haizzza

1 Likes

VNI lên 1420

2 Likes
2 Likes