Daily Brief (Tổng hợp báo cáo phân tích, khuyến nghị cổ phiếu mỗi ngày)

, , ,

Chào bạn,

Hàng này, iPro đều có tổng hợp các báo cáo phân tích, đánh giá và khuyến nghị cổ phiếu của các CTCK hàng đầu. Mục đích duy nhất là giúp bạn có thêm một kênh tham khảo để có thể lựa chọn cổ phiếu đầu tư.

Các báo cáo chi tiết sẽ được tổng hợp thông qua trang web và được tóm tắt ngắn gọn ở F247 để nếu bạn quan tâm bạn có thể ghé đọc.

Lưu ý:

 1. iPro không có mục đích khuyến nghị MUA/BÁN các cổ phiếu này, đây chỉ là hỗ trợ các bạn thêm kênh tham khảo về cổ phiếu đầu tư mà các CTCK đang cover.
 2. Các bạn đừng bình luận gì nhé (ủng hộ iPro thì cho xin 1 :heart: ạ), để làm thành một chuỗi các bài cập nhật cho dễ theo dõi.

Chi tiết của bản tin Daily Brief sẽ được gửi tới bạn dưới phần bình luận trước 15h hàng ngày trong tuần.

Chúc bạn đầu tư thành công nhé!

iPro.

iPro gửi Anh,Chị,Em bản tin Daily Brief ngày 15/11/2023 như dưới đây:

Link chi tiết: DAILY BRIEF 15.11.2023 - SZC, VPB, HDB, PLX

Các cổ phiếu được đánh giá khuyến nghị hôm nay gồm: SZC, VPB, HDB, PLX.

Tóm tắt:

 • VND hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống TRUNG LẬP cổ phiếu SZC và nâng giá mục tiêu lên 40.500 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 34.500 đ/cp).

 • VND duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cổ phiếu VPB và hạ giá mục tiêu xuống còn 25.700 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 26.100 đ/cp).

 • MBS cập nhật và đánh giá KQKD Q3/2023 cổ phiếu HDB với LNST tăng 23% svck. Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 22.700 đ/cp.

 • VCBS cập nhật và đánh giá KQKD Q3/2023 cổ phiếu PLX với DT giảm nhẹ 2% yoy, LNST tăng mạnh gấp 4 lần so cùng kỳ, đạt 729 tỷ đồng, KQKD 9 tháng với Doanh thu đạt 206 nghìn tỷ đồng (-9% yoy), LNST đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+359% yoy), lần lượt hoàn thành 108% và 71% KH năm 2023. Khuyến nghị MUA và hạ giá mục tiêu còn 42.759 đ/cp.

iPro gửi Anh,Chị,Em bản tin Daily Brief ngày 16/11/2023 như dưới đây:

:love_letter: Link chi tiết: DAILY BRIEF 16.11.2023 - IDC, GEX, BSR, DGW, KDH, PAN, CTD, NLG

:shamrock: Các cổ phiếu được đánh giá khuyến nghị hôm nay gồm: IDC, GEX, BSR, DGW, KDH, PAN, CTD, NLG.

Tóm tắt:

 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu IDC. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 1 năm lên 53.200 đ/cp.

 • SSI cập nhật và đánh giá về cổ phiếu GEX với thông tin thoái vốn khỏi các dự án năng lượng tái tạo có thể mang lại lợi nhuận bất thường trong nửa đầu năm 2024.

 • ACBS cập nhật và đánh giá KQKD Q3/2023 cổ phiếu BSR với lợi nhuận ròng đạt 3.260 tỷ đồng (+581% svck và +143% so với quý trước), Lũy kế 9T2023, lợi nhuận ròng giảm 51,8% svck, hoàn thành 200% kế hoạch năm. Duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu đến cuối 2024 là 20.500 đ/cp.

 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu DGW. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu giảm xuống còn 57.600 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 61.600 đ/cp).

 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu KDH. Nâng khuyến nghị từ Trung lập lên KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu lên 39.400 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 30.000 đ/cp).

 • MAS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu PAN. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu với giá mục tiêu 23.500 đ/cp.

 • BSC cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu CTD. Khuyến nghị MUA với giá trị hợp lý cho FY2024 là 78.700 đ/cp.

 • BSC cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu NLG. Duy trì khuyến nghị MUA và giảm giá mục tiêu còn 44.700 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 46.100 đ/cp).

iPro gửi Anh,Chị,Em bản tin Daily Brief ngày 17/11/2023 như dưới đây:

Link chi tiết: DAILY BRIEF 17.11.2023 - FPT, KBC, VNM

:shamrock: Các cổ phiếu được đánh giá khuyến nghị hôm nay gồm: FPT, KBC, VNM.

Tóm tắt:

 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu FPT. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 100.100 đ/cp.
 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu KBC. Hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống TRUNG LẬP và hạ giá mục tiêu xuống còn 33.200 đ/cp.
 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu VNM. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và hạ giá mục tiêu xuống còn 82.600 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 83.000 đ/cp).

iPro gửi Anh,Chị,Em bản tin Daily Brief ngày 20/11/2023 như dưới đây:

:love_letter: Link chi tiết: DAILY BRIEF 20.11.2023 - TCB, SCS, NT2, QNS, SAB, SIP, DPG, KDH

:shamrock: Các cổ phiếu được đánh giá khuyến nghị hôm nay gồm: TCB, SCS, NT2, QNS, SAB, SIP, DPG, KDH.

Tóm tắt:

 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu TCB. Duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP và điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 34.500 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 38.700 đ/cp).
 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu SCS. Duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP và điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 69.300 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 74.800 đ/cp).
 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu NT2. Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 1 năm là 27.620 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 74.800 đ/cp).
 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu QNS. Hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống TRUNG LẬP và điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 53.500 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 65.000 đ/cp).
 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu SAB. Hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống TRUNG LẬP và điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 76.000 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 92.500 đ/cp).
 • MAS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu SIP. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 1 năm là 89.000 đ/cp.
 • MAS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu DPG. Hạ đánh giá từ Mua xuống còn TĂNG TỶ TRỌNG và duy trì mức giá mục tiêu 1 năm là 44.733 đ/cp.
 • BSC cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu KDH. Duy trì khuyến nghị MUA và điều chỉnh giá mục tiêu 1 năm xuống còn 38.300 đ/cp.

iPro gửi Anh,Chị,Em bản tin Daily Brief ngày 21/11/2023 như dưới đây:

:love_letter: Link chi tiết: DAILY BRIEF 21.11.2023 - MWG, PLX, MBB, QNS, VNM, DGW

:shamrock: Các cổ phiếu được đánh giá khuyến nghị hôm nay gồm: MWG, PLX, MBB, QNS, VNM, DGW.

Tóm tắt:

 • SSI cập nhật và đánh giá về cổ phiếu MWG về cuộc họp với chuyên viên phân tích. Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 12 tháng là 45.700 đ/cp.
 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu PLX. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và hạ giá mục tiêu 12 tháng xuống còn 41.500 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 45.600 đ/cp).
 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu MBB. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và tăng nhẹ giá mục tiêu 12 tháng lên 25.900 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 25.400 đ/cp).
 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu QNS. Khuyến nghị KHẢ QUAN và giá mục tiêu 12 tháng là 65.100 đ/cp.
 • VCBS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu VNM. Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 82.436 đ/cp trong đầu tư trung hạn.
 • BSC cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu DGW. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu năm 2024 là 60.400 đ/cp.

iPro gửi Anh,Chị,Em bản tin Daily Brief ngày 28/11/2023 như dưới đây:

Link chi tiết: DAILY BRIEF 28.11.2023 - IDC, BSR, VCB, DHG, IMP, PC1, VIB

Các cổ phiếu được đánh giá khuyến nghị hôm nay gồm: IDC, BSR, VCB, DHG, IMP, PC1, VIB.

Tóm tắt:

 • ACBS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu IDC. Khuyến nghị KHẢ QUAN và chuyển định giá sang năm 2024 với giá mục tiêu là 54.159 đ/cp.
 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu BSR. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và hạ giá mục tiêu xuống còn 22.900 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 23.400 đ/cp).
 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu VCB. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và tăng giá mục tiêu lên 99.900 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 92.100 đ/cp).
 • MAS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu DHG. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 1 năm là 130.500 đ/cp.
 • MAS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu IMP. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 1 năm là 72.300 đ/cp.
 • MBS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu PC1. Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 32.000 đ/cp.
 • MBS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu VIB. Khuyến nghị NẮM GIỮ và hạ giá mục tiêu xuống còn 20.100 đ/cp.

iPro gửi Anh,Chị,Em bản tin Daily Brief ngày 29/11/2023 như dưới đây:

[​IMG] Link chi tiết: DAILY BRIEF 29.11.2023 - PC1,PVT

[​IMG] Các cổ phiếu được đánh giá khuyến nghị hôm nay gồm: PC1, PVT .

Tóm tắt:

 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu PC1. Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 1 năm là 30.200 đ/cp.
 • MBS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu PVT. Duy trì khuyến nghị MUA và tăng giá mục tiêu lên 30.100 đ/cp (tăng +12.2% so với báo cáo trước).

iPro gửi Anh,Chị,Em bản tin Daily Brief ngày 30/11/2023 như dưới đây:

:love_letter: Link chi tiết: DAILY BRIEF 30.11.2023 - PNJ, GMD, HSG

:shamrock: Các cổ phiếu được đánh giá khuyến nghị hôm nay gồm: PNJ, GMD, HSG.

Tóm tắt:

 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu PNJ. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 96.200 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 90.200 đ/cp).

 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu GMD. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 81.000 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 62.300 đ/cp).

 • BSC cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu GMD. Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu năm 2024 là 76.400 đ/cp.

 • BSC cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu HSG. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu năm 2024 là 25.300 đ/cp.

iPro gửi Anh,Chị,Em bản tin Daily Brief ngày 01/12/2023 như dưới đây:

:love_letter: Link chi tiết: DAILY BRIEF 01.12.2023 - VHC, DBD, VJC, CTG, VHM, FPT

:shamrock: Các cổ phiếu được đánh giá khuyến nghị hôm nay gồm: VHC, DBD, VJC, CTG, VHM, FPT.

Tóm tắt:

 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu VHC. Hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống TRUNG LẬP và hạ giá mục tiêu 1 năm xuống còn 77.300 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 94.700 đ/cp).

 • SSI cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu DBD. Duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP và hạ giá mục tiêu 1 năm xuống còn 58.000 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 59.000 đ/cp).

 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu VJC. Duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP và hạ giá mục tiêu 1 năm xuống còn 120.100 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 132.000 đ/cp).

 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu CTG. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và hạ giá mục tiêu 1 năm xuống còn 34.200 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 38.500 đ/cp).

 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu VHM. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và hạ giá mục tiêu 1 năm xuống còn 85.500 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 90.000 đ/cp).

 • VND cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu VHC. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và hạ giá mục tiêu 1 năm xuống còn 80.300 đ/cp (giá mục tiêu cũ là 91.400 đ/cp).

 • BSC cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu FPT. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 1 năm là 108.000 đ/cp.

Dưới đây là bảng tổng hợp đánh giá và khuyến nghị cổ phiếu của các CTCK trong tuần qua (27.11-01.12)

iPro gửi Anh,Chị,Em bản tin Daily Brief ngày 04/12/2023 như dưới đây:

:love_letter: Link chi tiết: DAILY BRIEF 04.12.2023 - POW, GAS, HHV

:shamrock: Các cổ phiếu được đánh giá khuyến nghị hôm nay gồm: POW, GAS, HHV.

Tóm tắt:

 • ACBS cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu POW. Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 13.535 đ/cp.
 • BSC cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu GAS. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 96.000 đ/cp.
 • BSC cập nhật và đánh giá KQKD cổ phiếu HHV. Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu cho năm 2024 là 17.600 đ/cp.