Đang kẹt hàng thì nên xử lý thế nào trong nhịp hồi ngắn hạn?

VNI đang có những dấu hiệu phục hồi đầu tiên, mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, nếu có nhịp hồi thì đây là cơ hội để các bạn cơ cấu lại danh mục.
Chúc các bạn đầu tư thành công !

1 Likes