Đánh giá VND

Mặc dù thị trường chỉnh mạnh nhưng VND vẫn tuân thủ biên độ giao động cho phép và phiên hôm nay nhanh chóng lấy lại điểm cân bằng
VND vẫn còn nhiều câu chuyện đằng sau, anh em cùng bình luận trao đổi thêm nhé