Đánh lên BĐS

Các anh em giữ cổ bất động sản hãy bất động giữ cổ phiếu…lái chuẩn bị múc lên nhé

Giờ múc được không cụ?

Gom dần là vừa đẹp

@nhadautu1970 mấy nay biến mất nhỉ

Giờ nay mình vào NVL có còn kịp không anh chị nhỉ? giờ chạy lên tới 130.x rồi.
Mấy bác nghĩ chạy lên được 200x không ạ.