Danh mục chú ý tuần sau. Dòng nào vào sóng?

Sau đợt bùng nổ của dòng Bank. Thì hầu như các cổ phiếu bank đã không còn điểm mua an toàn, chỉ nên mua cổ phiếu nào có câu chuyện, game còn. Và nhà đầu tư đang hướng đến những dòng mới. Nên chọn những ngành nào có dòng tiền lớn của tổ chức vào. Sẽ an toàn cho quý anh chị.

Phụng khuyến nghị quý anh chị 2 mã cổ phiếu trong danh mục mua tuần sau cho khách hàng bên Phụng:

  • MUA HDB < 33. Target 38. Không cutloss. Đây là cổ đáng mua nhất dòng bank hiện tại, có câu chuyện phía sau
  • MUA PVS quanh tham chiếu 23.5. Target 25-26. Cutloss 5%. Cổ phiếu có dòng tiền lớn vào đánh, dòng dầu đang quay trở lại

=> NGOÀI RA, PHỤNG TẶNG DANH MỤC MUA KHI QUÝ ANH CHỊ THAM GIA ROOM. LINK THAM GIA: https://bitly.com.vn/pctt8y