Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 21/11

, , ,

Các công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu LAS, SIP, PTB, HDG trong phiên giao dịch hôm nay. Công ty chứng khoán Phú Hưng khuyến nghị mua LAS vì xu hướng phục hồi tiếp diễn, trong khi công ty chứng khoán Bảo Việt khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu HDG của CTCP Tập đoàn Hà Đô. Tuy nhiên, BVSC chỉ ra rủi ro giảm giá của cổ phiếu này là việc tiến độ mở bán và bàn giao tại dự án Charm Villas, cũng như hoàn thành thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản nối tiếp chậm hơn dự kiến.
Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/danh-muc-co-phieu-can-quan-tam-hom-nay-21-11/315624.html