Danh mục cổ phiếu tháng 5

Nổi bật là LN của nhóm cổ phiếu nhà bank và chứng khoán: TCB (25,8%), CTG (24,9%), TPB (23,6%), MBB (17,6%), HDB (19,4%), SSI (20,7%), HCM (23,4%),…


Trở thành Khách hàng Finbox tại VPS để nhận được các ưu đãi:

  • Miễn phí giao dịch Cơ sở + Phái sinh
  • Miễn phí sử dụng Phần mềm Finbox cả Cơ sở + Phái sinh
  • Tham gia Room Tư vấn Khách hàng Finbox

Thông tin chi tiết liên hệ SĐT/■■■■: 0326.106.369

Link mở tài khoản chứng khoán online tại VPS: VPS - Mở tài khoản 32

image

1 Likes

Mở tk online mai giao dịch ngay đc ko bác?

Được nha bác ơi, bác add ■■■■ em hỗ trợ cho ạ