Danh mục thần thánh (PVD,PVX,SSI,ROS) tự tin chốt 31/12/2021 lãi 100%!

Anh em nào tự tin theo tôi rùi đóng bảng ăn Tết.

Kiểm chứng giá hiện tại ngày 28/01/2021

PVD: 17

SSI: 27,75

PVX: 2,7

ROS: 4,81

1 Likes