Danh sách những quốc gia thu thuế thấp nhất ở Đông Nam Á

Malaysia là một trong những quốc gia thu thuế thu nhập thấp nhất ở Đông Nam Á, với tỷ lệ thu thuế trên GDP là 11,8%. Cả hai nước đều sử dụng hệ thống thuế hàng hóa và dịch vụ ( GST ) và thuế giá trị gia tăng ( VAT ). Tuy nhiên, với thuế bán hàng và dịch vụ ( SST ), chúng tôi chỉ thu được chưa đến 30 tỷ RM và doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ chưa chiếm đến 50%. Lãnh đạo của Cơ quan thuế vụ Malaysia Raja Kumaran lưu ý rằng chính phủ sẽ không thể mở rộng đóng góp thuế vào GDP nếu hệ thống thuế không được mở rộng hoàn toàn trên toàn chuỗi cung ứng. Tổng cộng, chính phủ liên bang dự kiến thu ngân sách vào năm 2024 sẽ tăng 1,5% lên 307,6 tỷ RM nhờ thu thuế cao hơn.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/danh-sach-nhung-quoc-gia-thu-thue-thap-nhat-o-dong-nam-a/323598.html

5 Likes