Đáp ứng được tiêu chuẩn Anh, hàng hóa Việt Nam sẽ dễ dàng được chấp nhận tại nhiều thị trường

Việt Nam đã gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP ) vào tháng 7 năm 2023, mở ra cơ hội để hàng hóa Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh. Tuy nhiên, để khai thác cơ hội này, hàng hóa Việt Nam cần đáp ứng được bộ tiêu chuẩn đầy khắt khe của thị trường.
Việc gia nhập CPTPP được coi là một trong những thành công nổi bật của Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh, thể hiện nỗ lực thúc đẩy quá trình tìm kiếm thị trường mới và những thị trường đang nổi lên cho nhiều sản phẩm của quốc gia này cũng như xu hướng tự do hóa thương mại của Chính phủ Anh.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/dap-ung-duoc-tieu-chuan-anh-hang-hoa-viet-nam-se-de-dang-duoc-chap-nhan-tai-nhieu-thi-truong-287081.html