Đất sốt ở Việt Nam, lan ra toàn cầu

Đất sốt ở Việt Nam, lan ra toàn cầu mất rồi, ở Mỹ thuế nhà đất cao gấp mấy chục lần Việt Nam. Vậy mà vẵn sốt như này. Anh em DIG , CEO lại ngập mồm , toác mỏ, bục dạ dày tới nơi rồi.