Đất xanh lỗ thêm 63 tỷ sau kiểm toán

Dxg về đâu ae /