Dấu chân dòng tiền 26/5/2023: EVG, VC7, SGR, PVB. Nhóm khu công nghiệp hút tiền

Thị trường 26/05/2023

  • Biến động trong biên độ hẹp đi kèm với khối lượng thấp. Nếu xét trong 8 phiên gần nhất thì áp lực bán đang chiếm ưu thế hơn bên mua khi những phiên giảm đi kèm với khối lượng cao nhiều hơn phiên tăng đi kèm với khối lượng thấp. Vĩ mỗ hiện tại khá ổn về chính sách tiền tệ, thị trường hụt hơi đoạn này đến từ nội tại doanh nghiệp sau khi thị trường hồi phục 16/11/2022 đến thời điểm hiện tại thì các cổ phiếu đã tạo mặt bằng giá mới phù hợp với định giá.
  • Dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm: Bất động sản, chứng khoán, dầu khí và đang dịch chuyển sang nhóm KCN . Hiệu suất ROE% nhóm KCN đang cao hơn trung bình ngành ROE% của thị trường và các cổ phiếu KCN đang đi nền hơn 4 tháng như: PHR, D2D, SZC… kỳ vọng dòng tiền sau đợt này sẽ có sự dịch chuyển sang nhóm có hiệu suất cao như KCN.

Xem chi tiết:

1 Likes