Đấu giá đất: Có nên phạt tiền hành vi bỏ cọc khi mất cọc đã là một hình phạt?

Tình trạng nhà đầu tư trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc tràn lan ở các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Giang và Tân Yên.
Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị nên phạt tiền gấp nhiều lần so với tiền cọc, nhưng cũng có ý kiến cho rằng bản chất việc mất khoản tiền đặt cọc đã là một chế tài và không cần thiết bổ sung thêm quy định phạt người bỏ cọc. Tình trạng bỏ cọc đấu giá đất đang trở nên phổ biến ở các địa phương. Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cho biết trong 10 tháng đầu năm, các địa phương trong tỉnh này đã tổ chức 92 phiên đấu giá đất với tổng số 2.969 lô, tổng số thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt 3.870 tỷ đồng, bằng gần 65% kế hoạch năm.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/dau-gia-dat-co-nen-phat-tien-hanh-vi-bo-coc-khi-mat-coc-da-la-mot-hinh-phat-2023112074342764.htm