Dầu khí mai chạy nhé BSR , PVD ,PVS

Giá dầu thế giới đang tăng mạnh , cổ phiếu dầu khi sau quá trình tích luỹ khá đẹp , BSR cuối phiên nay đã cho tín hiệu . Mở bát múc dầu khí T+ có cháo.

6 Likes

chạy xuống đất rồi. PSH cũng dầu khí mà nhỉ