Dầu Khí (P) 2023 - liệu có sóng lớn như BĐS 2021?

, , , , ,

1 Likes

nếu Lô B- Ô Môn mà dc triển khai thành công trong tháng 6 năm nay thì cả nhà phải nhìn về đỉnh hồi 2014, chứ ko chỉ đỉnh “nhỏ” ở 2022 vừa r

1 Likes

tin nhắn với KH mình 3 ngày trước, và dòng P mình ưu tiền để trung hạn, trading vẫn dc nhưng cần nhạy với thị trường và giá dầu thế giới

3 Likes

1 Likes