Đầu năm khai xuân mua mã nào cho an toàn để hanh thông?

Đầu năm thì nên mua để cho may mắm chứ.
Đừng quá quan trọng lãi lớn chỉ mua lấy may thôi.
Kiểu như SSI, VCB, PVD, IDC…
các bác mua mã nào rồi?