Đầu năm nên mua cổ phiếu gì?

Đầu năm nên múc cổ phiếu nhóm ngành nào nhỉ các anh em chứng sĩ??!

1 Likes

sau sóng bất động sản rất có khả năng là sóng xây dựng nhé

1 Likes

dầu khí cũng ok đó

1 Likes

ok bác

thỉnh thoảng bác ghé page của KBSV (KB Securities Vietnam) xem khuyến nghị đầu tư