Dầu phiên Mỹ tăng 2%

Kể từ khi OPEC + bắt đầu cắt giảm sản lượng một năm trước, Ả Rập Saudi đã một mình dẫn đầu việc cắt giảm, cho phép các nhà sản xuất dầu thô của Mỹ, những người không thuộc liên minh, tăng xuất khẩu dầu của họ.

Sau nhiều tuần duy trì ở mức khoảng 2,5 triệu thùng / ngày, xuất khẩu dầu thô của Mỹ tuần trước đã tăng lên 3,2 triệu thùng / ngày, dữ liệu cho thấy.

Sản lượng dầu của Mỹ cũng tăng trong tuần trước lên 11,1 triệu thùng / ngày, cho thấy các công ty năng lượng Mỹ đang phản ứng tích cực với giá dầu thô giao dịch ở mức trên 60 USD / thùng.

Sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ tăng song song với sự gia tăng số lượng giàn khoan dầu của Hoa Kỳ. Tính đến thứ Sáu, số lượng giàn khoan, là thước đo cho sản lượng trong tương lai, đứng ở mức 337. Con số này tăng 193 giàn, tương đương 80%, từ mức thấp kỷ lục của tháng 8 là 244.

1 Likes

Thanks, duy trì quanh 60usd là quá tốt