Đầu tư bảo toàn vốn, an toàn, thịnh vượng,

Đầu tư chứng khoán luôn giữ 2 nguyên tắc: 1, không để mất tiền
2, luôn luôn nhớ nguyên tắc 1.
Tôi luôn chọn những cổ phiếu giá trị nền tảng tốt tiềm năng tăng trưởng cao bền vững trong bất kỳ nền kinh tế nào. Đầu tiên để kiếm được tiền Tôi ưu tiên không để mất tiền trước.
Tôi chọn : DHG -Ctcp Dược phẩm Hậu Giang. Doanh nghiệp dược số 1 Việt Nam. Kỳ vọng 5 năm 10 năm.
Bởi ai cũng có bệnh trong người thì tiềm năng phát triển của DHG không phải bàn cãi.
Chúc mọi người đầu tư hiệu quả.

K bị mất vốn chẳng phải đăm chiêu sớm hôm, yên tâm ăn ngon ngủ ngon nhìn tài sản gia tăng.

Bắt sóng DHG