Đầu tư công gánh VNINDEX

:small_red_triangle_down:Siêu cổ Đầu tư công FCN, HBC, CII,C4G phi như tên lửa :boom:

:boom:Thị trường 4 5 mã trần anh chị trong room Tài gom hết. Nay ôm một bụng lãi to :heart_eyes:

Chúc mừng cả nhà “ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG” nhé !:smiling_face_with_three_hearts:

:pushpin:Ai muốn có những mã tốt có thể tham gia room mình hỗ trợ nhé:

:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG : https://bitly.com.vn/pknfhl

:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. TàiSao em list thiếu LCG vậy?