Đầu tư công vào sóng mới - KSB, CTD, VCG,

, , , ,

Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 2,9 triệu tỷ, tăng 30% so với chu kỳ trước 2016-2020 nên nguồn ngân sách cho 2024, 2025 vẫn rất nhiều.

Mới có thông tin Bộ tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng chính phủ tính đến 30/11 giải ngân đầu tư công đạt 56,98% kế hoạch và ước tính 12 tháng chỉ dạt 73,5% kế hoạch. Mặc dù chính phủ muốn đẩy nhanh tiền độ nhưng năm 2023, giải ngân đầu tư công vẫn chậm tiến độ khá nhiều. Nên mình kỳ vọng năm 2024, đầu tư công sẽ bứt phá bởi 2 lý do chính là giải ngân cho các dự án tồn đọng từ 2023 chuyển sang và gói kích thích kinh tế bổ sung của chính phủ.

Vậy thì những cổ phiếu nào được hưởng lợi, nên theo dõi nhóm nào. Mọi người có thể xem chi tiết tại video

2 Likes

KSB vào sóng rồi, múc

2 Likes

Phải có 1 đtc cho 2024

1 Likes

KSB mình chờ chỉnh, k thì ôm CTD thôi vậy hehe

KSB đầu sóng ae vào múc thôi

1 Likes

KSB chart tuần đẹp

1 Likes