Đầu tư giá trị chính là sự trường tồn

(upload://7HW8T1R82TCJW83YqrxTkrbYjeO.jpeg)


Chỉ số Buffet là chỉ báo rất nổi tiếng xuất phát từ trường phái đầu tư giá trị, cụ WB đã dự trữ lượng tiền mặt lớn trong 2 năm qua quả đúng như cụ nhận định, tt sẽ có cú rơi , thuỷ triều sẽ rút ko ai có thể biết trước đỉnh ở đâu
Vn hay Mỹ . Á hay âu chỉ khác nhau thời điểm kích cò thôi
Để thành công phải là quá trình dài mất mát có, được có , đâu dễ xxxx lần đâu nhỉ