Đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng xây dựng Khu Công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1439/ QĐ - TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình ( Dự án ). Dự án có quy mô sử dụng đất là 223 ha, tổng vốn đầu tư là hơn 2.320 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 348 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Dự án không được áp dụng chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 35/ 2022/ NĐ - CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thông tin chi tiết: https://thuongtruong.com.vn/news/dau-tu-hon-2300-ty-dong-xay-dung-khu-cong-nghiep-ho-tro-dong-van-iii-112239.html