Đầu tư ngành thép, chọn cổ phiếu nào?

, , , , , ,

Ngành thép là ngành có vốn hoá lớn trên thị trường với nhiều cổ phiếu từng nổi đình nổi đám. Thời năm 2020-2021 bank chứng thép là tam trụ của thị trường. Nhà nhà bank chứng thép, người người bank chứng thép. Năm 2024 đầu tư cổ phiếu ngành thép thì nên chọn cổ phiếu nào ?

Lợi nhuận sau thuế Q1 vừa rồi của HPG tăng đến 649% so với cùng kỳ. Nhưng giá cổ phiếu HPG vẫn ì hơn khá nhiều các dn cùng ngành là do lợi nhuận quý 1 vừa rồi đã có sự chững lại khi mà bị giảm hơn so với quý liền trước đó là quý 4/2023.

HSG thì có lợi thế là tiếp cận được nguồn vốn rẻ với lãi suất chỉ có 2,3%/ năm. Tuy là đã tiết kiệm được chi phí lãi vay nhưng mà cái chi phí quản lý doanh nghiệp là cái chi phí lớn nhất, ăn mòn lợi nhuận nhiều nhất thì vẫn khá cao và còn có sự gia tăng.

NKG thì lại còn chán đời hơn cả HSG. Biên lợi nhuận mỏng dính.

Chi tiết phân tích các cổ phiếu của ngành thép và nên đầu tư vào cổ phiếu nào của ngành thép sẽ được chia sẽ trong video:

8 Likes

Nay đến lượt NKG không ad

yếu đuối lắm.kkk

thôi múc VGS theo ad cho yên tâm

VGS sắp tới phải gọi là siêu cổ dòng bđs

tím nào

Nay CSV lại kéo