Đầu tư Thành Thành Công huy động thêm 180 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

,

CTCP Đầu tư Thành Thành Công ( Đầu tư TTC ) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã TTCCH2327001 để huy động 180 tỷ đồng. Lô trái phiếu này gồm 1,800 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, tổng giá trị huy động 180 tỷ đồng. Kỳ hạn 4 năm, phát hành vào 31/10/2023, đáo hạn vào 31/10/ 2027. Đầu tư TTC không công bố chi tiết thông tin lãi suất, mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn. Tuy nhiên, dữ liệu từ HNX cho thấy lô trái phiếu TTCCH2327001 có lãi suất cố định 11%/ năm. Hiện tại, Công ty còn 4 lô trái phiếu khác đang lưu hành, gồm TTCCH2229002 với giá trị 600 tỷ đồng, lãi suất 8.4%/ năm, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn 09/ 09/ 2029; TTCCH2226001 ( 75 tỷ đồng, lãi suất 7.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/dau-tu-thanh-thanh-cong-huy-dong-them-180-ty-dong-trai-phieu-lai-suat-11nam-785-1121974.htm

6 Likes