Đầu tư Thương mại SMC (SMC) ghi nhận lỗ thêm 879,3 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty Đầu tư Thương mại SMC ( mã SMC - sàn HOSE ) đã ghi nhận lỗ trong năm 2023 thêm 879,3 tỷ đồng. Trong quý IV/ 2023, doanh thu của công ty giảm 23,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 329,87 tỷ đồng ( cùng kỳ lỗ 514,99 tỷ đồng ). Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn khi lợi nhuận gộp ghi nhận dương 48,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 367,9 tỷ đồng, tức tăng thêm 416,7 tỷ đồng. Trong năm 2023, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ trong kỳ do sự đóng băng của thị trường bất động sản làm cho các doanh nghiệp bất động sản nói chung và các doanh nghiệp thị công xây lắp gặp khó khăn kéo dài, sụt giảm mạnh về doanh thu và dòng tiền, từ đó kéo theo công nợ chậm luân chuyển của Công ty đối với khách hàng lớn, đến cuối năm 2023, Công ty phải thực hiện tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu, làm cho lợi nhuận không đạt hiệu quả.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu-thuong-mai-smc-smc-ghi-nhan-lo-them-8793-ty-dong-trong-nam-2023-post338717.html

7 Likes