Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10%!

Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10%

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã chứng khoán THG - sàn HOSE) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022. Cụ thể, ngày 22/12/2022, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1,000 đồng và thời gian thanh toán dự kiến là ngày 6/1/2023. Với hơn 19.96 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ tạm ứng tổng cộng hơn 19.96 tỷ đồng cho cổ đông trong lần tạm ứng này. Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, THG ghi nhận doanh thu đạt 388.35 tỷ đồng, tăng 150.6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 28.34 tỷ đồng, tăng 43.7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 29.3% về còn 20.8%. Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 77.8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 35.36 tỷ đồng lên 80.83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 131.1%, tương ứng tăng thêm 25.78 tỷ đồng lên 45.44 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, THG ghi nhận doanh thu đạt 1,152.91 tỷ đồng, tăng 23.7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 109.02 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, trong năm 2022, THG đặt kế hoạch doanh thu 1,606 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 172 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 63.4% kế hoạch lợi nhuận năm

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813

em cung đang đau tư vào THG sau khi tim hiểu rất kỹ. THG rành cho các bác đâu tư rất tốt

Tìm hiểu ntn rồi nói xem thử?

Thu ròng 3.5 tỷ/căn.

Kg làm kịp CỐNG để bán. CỐNG-CỌC- TƯƠI- DẦM

Con này thấy ít thông tin quá các bác