Đầu tư xây mới Quốc lộ 15D đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý giao cho UBND tỉnh Quảng Trị làm cơ quan có thẩm quyền kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư ( PPP ). Việc đầu tư xây dựng mới Quốc lộ 15D đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây được thực hiện theo phương thức này.
Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất và kiến nghị.
Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Quốc tế La Lay cũng được đề xuất theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/dau-tu-xay-moi-quoc-lo-15d-doan-tu-quoc-lo-1-den-duong-ho-chi-minh-nhanh-tay-202311228235727.htm