Đẩy mạnh cao tốc Bắc-Nam kinh phí 23.500 tỷ đồng

, , , ,

Đề xuất 2 dự án thuộc cao tốc Bắc – Nam, tổng mức đầu tư ước tính 23.500 tỷ đồng

#FCN #LCG #HBC #KSB #CTI #HPG #NKG #HT1

Ban QLDA 7 (Bộ GTVT) vừa trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hai dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025 đi qua 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

2 dự án thành phần được đề xuất bao gồm Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang. Trong đó, dự án Chí Thạnh - Vân Phong có chiều dài khoảng 47 km. Điểm đầu dự án tại Km0+000 (tiếp nối dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh) thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An). Điểm cuối tại Km48+052 tại vị trí kết nối với QL1A (lý trình tuyến QL1) thuộc địa phận xã Hòa Xuân Đông (thị xã Đông Hòa). Dự án đi qua 5 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Phú Yên bao gồm: Tuy An, Tuy Hòa, Phù Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa.

Dự án thành phần Vân Phong - Nha Trang có tổng chiều dài 84 km. Điểm đầu dự án tại Km285+000 vị trí giao với đường dẫn phía Nam hầm Cổ Mã thuộc địa phận xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh). Điểm cuối tại Km369+000 vị trí giao với QL27C thuộc xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh), kết nối với dự án thành phần Nha Trang - Cam Lâm) Dự án đề xuất đi qua 4 huyện thị, thành phố của tỉnh Khánh Hòa, gồm: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh.

Về mức đầu tư sơ bộ, dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong đề xuất hơn 11.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị hơn 8.000 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB là hơn 1.268 tỷ đồng.

Dự án thành phần Vân Phong - Nha Trang ước tính mức đầu tư hơn 12.504 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng hơn 8.300 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng hơn 2.300 tỷ đồng.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 729km, chia thành 12 dự án thành phần qua các địa bàn Hà Tĩnh - Quảng Trị, Quảng Ngãi - Nha Trang và Cần Thơ - Cà Mau. Trong đó 4 dự án thành phần triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP) là đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang. 8 dự án thành phần còn lại đầu tư công gồm đoạn Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Tổng mức đầu tư ước tính của dự án là khoảng 146.990 tỉ đồng, gồm: 95.837 tỉ đồng chi phí xây dựng và thiết bị; 19.097 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư; 12.015 tỉ đồng chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác; 20.041 tỉ đồng dự phòng. Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư hồi đầu tháng 11/2021.

Hiện nay dự án đã triển khai lập dự án đầu tư, triển khai kiểm đếm, căm mốc chỉ giới, lập phương án đền bù. Toàn bộ 729km sẽ khởi công vào tháng 11 - 12/2022 và phấn đấu hoàn thành năm 2025.
!

lại mở đường đẹp cho ô tô tăng mạnh kéo theo bđs đầu tư công