Đây mới chỉ là CHÂN SÓNG thôi. Cuối tuần gặm nhấm niềm vui BANK và CHỨNG KHOÁN!

, ,

Anh em cứ yên tâm đây mới là chân sóng, cuộc vui còn dài. Hãy gồng lãi Bank và Chứng khoán. Tôi xin đưa ra các luận điểm để phản bác các bác “Sell in May” và “Sóng 5 Eliot” hay phân phối phân pheo gì đó: