Đẩy nhanh ‘làm sạch’ dữ liệu ngành chứng khoán

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 04 yêu cầu ngành chứng khoán phải "làm sạch" dữ liệu giao dịch chứng khoán. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo ( đề án 06 ) được đánh giá là việc cần thiết để minh bạch hóa thị trường. Việc làm sạch dữ liệu giao dịch chứng khoán được các chuyên gia đánh giá là việc cần thiết để minh bạch hóa thị trường.
Số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm 126.169 tài khoản trong tháng 1 - 2024, gấp hơn 3 lần so với tháng cuối năm ngoái.

Thông tin chi tiết: https://thesaigontimes.vn/day-nhanh-lam-sach-du-lieu-nganh-chung-khoan/

3 Likes