Đẩy nhanh Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam: Giao người, giao việc

(ĐTCK) Động thái Bộ Tài chính bổ nhiệm các lãnh đạo cao nhất của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam cuối tuần qua được thị trường kỳ vọng các “nút thắt” sẽ sớm được đôn đốc giải quyết.

Theo quyết định của Bộ Tài chính, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; ông Phạm Văn Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó chánh văn phòng Bộ Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HNX.