DCM - Giá Urê phi mã. Kì vọng tích cực vào nhà máy NPK

DCM - Giá Urê phi mã. Kì vọng tích cực vào nhà máy NPK


:small_red_triangle_down: Hưởng lợi từ giá phân Urê thế giới tăng cao, cải thiện biên lợi nhuận: Giá Urê thế giới đã bật tăng mạnh ~72,3% từ đầu T9/2021, dự báo giữ ở mức cao Q4/2021 trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt ở Trung Quốc và châu Âu.

:small_red_triangle_down: Nhu cầu Urê dần tăng trở lại ở hầu hết tất cả các thị trường để bước vào vụ sản xuất vào đầu Q4/2021. Giá Urê nội địa đồng pha khi tăng 32,8% từ giữa T9/2021

:small_red_triangle_down: Triển vọng tích cực từ nhà máy NPK đi vào hoạt động từ T4/2021: Nhà máy NPK của DCM đã vận hành từ T4/2021 với sản lượng tiêu thụ trong 9T2021 đạt ~30 nghìn tấn.

Với triển vọng tích cực từ mảng NPK chất lượng cao và hệ thống phân phối có sẵn ở khu vực TNB, ĐNB, Tây Nguyên và ở thị trường xuất khẩu như Campuchia, kỳ vọng nhà máy NPK có thể đạt sản lượng 230 nghìn tấn (77% CSTK) vào năm 2025.

:white_check_mark: KHUYẾN NGHỊ: MUA DCM GIÁ 37.5 - 38.5. TARGET KÌ VỌNG 45

:dart: Tham gia Room Tư vấn đầu tư tham khảo thêm Báo cáo/phân tích

:dart: DÒNG TIỀN THÔNG MINH: https://bitly.com.vn/jteuae
:dart: Liên hệ hợp tác đầu tư: Mr Phụng: 0334698776