DCM: Khả quan với giá mục tiêu trong năm nay: 49.000

Cập nhật ĐHCĐ và KQKD Q1/2022:

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ do DCM tổ chức, tại cuộc họp, công ty đặt kế hoạch LNST rất thận
trọng là 513 tỷ đồng (-72% so với cùng kỳ). Theo quan điểm của chúng tôi, giá khí tự nhiên và giá
than có thể sẽ không giảm nhiều trong thời gian tới trong năm 2022 do xung đột giữa Nga-Ukraine
kéo dài hơn chúng tôi dự kiến ban đầu. Do đó, chúng tôi ước tính LNST năm 2022 tăng 71% so
với cùng kỳ đạt 3.275 tỷ đồng với giả định giá bán bình quân của urê cao hơn kế hoạch đặt ra.
DCM giao dịch với hệ số P/E 2022 là 6,5x và EV/EBITDA là 2,1x, thấp hơn nhiều so với mức trung
bình lịch sử là 12,5x và 3,5x. Bất chấp lợi nhuận kỳ vọng tăng mạnh, giá cổ phiếu DCM giảm cùng
với đà giảm của thị trường, đây là cơ hội tích lũy cổ phiếu. Với EV/EBITDA mục tiêu là 3,5x, chúng
tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu DCM là 48.900 đồng/cổ phiếu, và khuyến nghị KHẢ
QUAN, với ROI là 39% (bao gồm tỷ suất cổ tức 5,5%). Rủi ro giảm: Chính phủ có thể đưa ra các chính sách can thiệp để giảm giá urê trong nước.

Chi tiết xem tại:

Năm nào đây ?
Phải cái thằng dự báo này đang úp bô đè hiếp DCM & DPM :joy: