DCM: Khẳng định thế mạnh trong phát triển nguồn nhân lực

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau ( PVCFC ) đã tăng cường chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng các yêu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty. Nhân lực là yếu tố quan trọng cho công tác bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy, đòi hỏi đội ngũ chuyên gia gồm các kỹ sư giỏi, chuyên sâu nghiên cứu về một vài lĩnh vực kỹ thuật trọng yếu trong nhà máy; có đội ngũ kiểm tra, giám sát thiết bị, theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị và phân tích đánh giá các hư hỏng hao mòn của thiết bị; đội ngũ kỹ sư có trình độ và kỹ năng, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật và nắm bắt công Nhà máy Đạm Cà Mau mới đây đã được trao Chứng nhận kỷ lục vận hành an toàn, ổn định hơn 350 ngày ở công suất cao từ Haldor Topsoe.

Thông tin chi tiết: https://daibieunhandan.vn/doanh-nghiep1/pvcfc-khang-dinh-the-manh-trong-phat-trien-nguon-nhan-luc-i350778/