💰 DCM - Tích phân!

oh, sao nay anh lạc quan 1 cách lạ kỳ thế :thinking:

1 Likes

Vitamin gây nghiện :smiling_imp:

4 Likes

Kệ anh đi.
Anh chơi vậy đó cho lái ghét lái đánh sập, anh hốt.

1 Likes

anh thật là gian, nhưng em thích suy nghĩ đó :crazy_face:

1 Likes

1 Likes

Hôm nay, DCM, DGC và DPM lại đôi ngả phân ly

1 Likes

Bay lên nóc nhà chăng?

1 Likes

Một cây nến đỏ rực với thanh khoản thuộc nhóm trung bình cao.
Em nó hơi đuối đà một chút.

3 Likes

Dòng mứt hơi yếu cụ nhỉ

Lại PHÂN nào …. las là của năm 2024 và 2025….

1 Likes

Dự sắp tới DCM thế nào bác @Nguoituyetquoc nhỉ ? Chỉnh đã đủ để canh chiến chưa bác ? Mấy phiên nay Las nổi loạn đi lên mà em nó vẫn dập dìu chỉnh nhẹ.

DCM liệu sắp hết giá khuyến mại chưa nhỉ ?

Vậy thì a,e qua đây giao lưu nhé

DCM đã vượt qua DPM trên bảng giá…

1 Likes

Năm mới bác về nhà F247 lại cho vui nhà vui cửa bác ơi! Hihi

Chúc bác năm mới sức khoẻ, hạnh phúc & thành công mới!
Kỳ vọng Vnindex test 1500 và vượt 1500 ! Hihi

2 Likes

Sau Tết có bứt phá để đi xa hay lại chỉnh trở lại?

Tết này có phân đứng là thơm :grin:

Chậm chậm lại chút chờ ai đó còn chưa kịp tàu

1 Likes