DCM update VCSC

Giá ure dự kiến tăng hỗ trợ biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp: Giá phân bón dự báo sẽ hồi phục nhờ Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu và nguồn cung thu hẹp ở Indonesia trong khi đó và nhu cầu phân bón tăng cao do tính chất mùa cao điểm cuối năm. Theo Hiệp hội phân bón quốc tế, nhu cầu tiêu thụ phân bón được kỳ vọng sẽ tăng 1,4%. Kỳ vọng biên lợi nhuận cải thiện khi áp dụng mức thuế VAT 5% cho mặt hàng phân bón: Dự thảo áp dụng mức thuế VAT 5% (thay vì không chịu thuế như hiện nay) sẽ được Bộ Tài chính nghiên cứu và trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Nếu dự thảo được thông qua, các doanh nghiệp phân bón nói chung và CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) nói riêng sẽ được hưởng lợi nhờ được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào thay vì trích lập vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nhà máy Đạm Cà Mau hết khấu hao từ quý IV/2023 hỗ trợ biên lợi nhuận của doanh nghiệp: Năm 2023, chi phí khấu hao nhà máy hàng năm khoảng 1.083 tỷ đồng giảm 22,5% so với năm trước nhờ nhà máy hết khấu hao từ quý IV/2023. Năm 2022, chi phí khấu hao nhà máy khoảng 1.300 tỷ đồng (khoảng 30% lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp). Chi phí khấu hao sẽ giảm đáng kể từ quý IV/2023 giúp hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất từ đó cải thiện lợi nhuận kể từ năm 2024. Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DCM với giá mục tiêu lần lượt là 45.000 đồng/CP.

1 Likes