DDV lãi siêu khủng Q1

Lãi Q1 35 tỷ bằng 50% kế hoạch năm 2021. Gấp 1.5 lần cả năm 2020.

16188174350199111131031497508365

DDV - Cổ phiếu ngành phân bón chưa tăng. Đại hội cổ đông 22/4/2021.

1 Likes

Có ai phân tích DDV cụ thể hơn dc không?

1 Likes

Giá phân Dap tăng, cung không đủ cầu.

1 Likes

DDV - Vụ lúa hè thu đang tới. Giá phân đang tăng mạnh. A e giữ hàng DDV sẽ có quà 30/4.

1 Likes

1 Likes

Ngon rồi. Mai bay lắc.

1 Likes

Giá phân tăng cao nên lợi nhuận khủng. Và cung ko đủ cầu. Q2 khủng nữa

1 Likes

Không cần nói nhiều. E nó lên 18-20 cho đi lấy chồng.

1 Likes

thảo nào đợt rùi Lái đè gom khiếp thế

1 Likes

Thui em trả hàng. Mấy anh đánh thế em cutloss

Chúc ừ g bác chủ pic nhé - 300% is real

2 Likes