Đề án đường sắt đô thị chưa xem xét tại Kỳ họp 16 HĐND TP. Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 16, được tổ chức ngày 15/5, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đáng chú ý, Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô sẽ không được xem xét tại kỳ họp này.

HĐND TP Hà Nội cho biết, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16), của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI sẽ được khai mạc vào sáng ngày 15/5. Trong đó, một số nội dung của kỳ họp sẽ được điều chỉnh so với kế hoạch trước đó.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố sẽ xem xét , thông qua 7 nội dung quan trọng của thành phố. Bao gồm, xem xét thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025.

Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

HĐND thành phố cũng xem xét ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng (công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn thành phố).

Đề án đường sắt đô thị chưa xem xét tại Kỳ họp 16 HĐND TP. Hà Nội- Ảnh 1.

Tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông đang được vận hành

HĐND thành phố xem xét Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.

Xem xét, thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội.

HĐND thành phố cũng xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Như vậy, so với nội dung dự kiến trước đó, HĐND TP. Hà Nội chưa xem xét thông qua Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô.

Trước đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã có tờ trình gửi UBND TP. Hà Nội về Đề án tổng thể xây dựng đường sắt đô thị Thủ đô. Tập thể UBND TP. Hà Nội cũng đã họp và xem xét nội dung này để trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 16.

Theo đó, Đề án tổng thể xây dựng đường sắt đô thị Thủ đô nhằm tổng kết tình hình triển khai đầu tư hệ thống đường sắt đô thị thời gian qua, làm cơ sở đề xuất định hướng phát triển, các cơ chế chính sách thí điểm, đặc thù để đầu tư phát triển mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hà Nội.

Đề án đặt các mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, triển khai tổ chức thi công xây dựng Tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Triển khai công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư các tuyến đường sắt đô thị có lộ trình đầu tư trước năm 2030.

Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng, đưa vào khai thác khoảng 96,8/397km (chiếm 24%) các tuyến còn lại đến thời điểm hiện tại của mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô. Đồng thời, triển khai công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư và triển khai thi công xây dựng các tuyến đường sắt đô thị có lộ trình đầu tư trước năm 2035. Đến năm 2045, hoàn thành các tuyến đường sắt đô thị dự kiến bổ sung thêm theo Quy hoạch chung Thủ đô điều chỉnh.

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

https://cafef.vn/de-an-duong-sat-do-thi-chua-xem-xet-tai-ky-hop-16-hdnd-tp-ha-noi-188240515070717906.chn