Đề nghị mở rộng đối tượng giảm thuế VAT sang cả ngân hàng, bất động sản, chứng khoán

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Đoàn Đại biểu Quốc hội ( ĐBQH ) tỉnh Cà Mau đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng cả năm 2024 thay vì chỉ đến ngày 30/ 6/ 2024. Đại biểu cho rằng tình hình kinh tế - xã hội hiện nay rất khó khăn, nhiều ngành, lĩnh vực không được giảm thuế theo Nghị quyết số 43 cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề như kinh doanh bất động sản, ngân hàng, chứng khoán.
Đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% còn 8% là phù hợp với thực tiễn áp dụng năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, cần cân nhắc áp dụng chung một mức thuế giảm giá trị gia tăng cho tất cả các hàng hóa dịch vụ có mối quan hệ khắng khít với nhau. Việc phân biệt đối tượng giảm giá trị gia tăng làm ảnh hưởng các quan hệ kinh tế, tạo ra sức bất bình đẳng trong thị trường.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/de-nghi-mo-rong-doi-tuong-giam-thue-vat-sang-ca-ngan-hang-bat-dong-san-chung-khoan-20231120171337650.htm